درباره سانای

در راستاي اطاعت امر الهي مبتني بر پيشرفت و آبادي کشور با تکيه بر عقل و منطق و پيروي از عقلاني‌ترين روش پيشرفت يعني تعاون، شركت توسعه سيستم ساناي شرق جهت نيل به اهداف عاليه در سطح جامعه با کمک تکنولوژي روز و تطبيق آن براي رفاه بندگان خدا و ايجاد ثروت و شغل مي‌انديشد. مهم‌ترين سرمايه کارهاي فناور نيروي انساني است نه پول، به همين دليل این شركت، تربيت نيروي انساني متخصص در طول انجام پروژه‌ها را از عمده‌ترين استراتژي‌هاي خود مي‌داند و در کنار آن تبيين الگوي سرويس‌دهي درست در جامعه را در کوتاه مدت به سود اجتماع و در بلند مدت به سود شركت و جامعه مي‌داند.
ادامه مطلب...

خدمات

ارائه‌ی راهکارهای سیستمی

شبکه ، موبایل و مخابرات

فناوری امنیت

شبکه اطلاعات و سامانه‌ها

مهندسی نرم‌افزار و

فناوری اطلاعات مالی

محصولات

دفتر مرکزی : تهران، خیابان فلسطین، خیابان حجت دوست پلاک 10، طبقه 5 شرقی، واحد29
4293,4 8866 21 98+
Global@SanayCo.ir